You are here

African Economic Outlook (AEO) 2019 - Zulu Version

07-Jun-2019

African Economic Outlook yalo nyaka ibhekisisa izinto ezisanda kwenzeka ezithinta izizinda zezomnotho kanye nokubukeka kwesimo e-Afrika, igxile emitheleleni yokungaqondani okudalwa izinto ezivela ngaphandle ekukhuleni nasezinselelweni kwezezimali nsezintweni ezithinta imali zokuhlanganisa (isahluko 1). Ilandela ngokudingida ukwakha imisebenzi ngokuhlaziya ukuhlanganiswa ukuguquguquka kwezimboni (isahluko 2). Bese ibheka kabanzi okuthinta umnotho maqondana nokuhlanganisa izifunda e-Afrika kanye nezinqubomgomo ezingenza ikwazi ukuletha ukuchuma impumelelo kwezomnotho (isahluko 3).

Related Sections